Peak Region är en mötesplats för innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till framgångsrik affärsutveckling.

Vi älskar nya ideér som kan skapa jobb!

Peak Region har ett tydligt uppdrag – tillsammans kan vi skapa tillväxt som håller i längden.

Peak Region är en jämtländsk plattform för samarbete i ett regionalt innovationssystem.

Peak Region arbetar med
att stötta innovation.

Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess.

Om Science Parks

PEAK REGION SCIENCE PARK ARBETAR MED ATT STÖTTA INNOVATION

Detta gör vi med tre värdeord, kunskap, finansiering och samverkan. Genom innovation kan företag och människor utvecklas. Vi vet att det finns idéer i vårt län som kan påverka Sverige och världen. Dessa idéer vill vi ge de bästa förutsättningarna för. Peak Region Science Park finns för dig och din idé! Det finns idag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften. Dessa miljöer kallas Science Parks eller Inkubatorer. Peak Region Science Park är en av de yngsta. Varje Science Park har i uppdrag att förbättra utvecklingen av innovationer i sin region genom så kallade innovationssystem. Ett innovationssystem kan innehålla flera delar; utbildning, forskning, produktutveckling, affärsrådgivning och finansiering.
Syftet med systemet är att förvandla idéer till produkter eller tjänster som går att sälja.
 En Science Park har ofta flera parallella verksamheter igång, så kallade initiativ. Peak Region Science Parks initiativ är för närvarande Inkubatorn och Peak Innovation. Peak Region Science Parks uppdrag är – kortfattat – att stärka näringslivet och sysselsättningen genom att:

  • stimulera uppkomsten av nya företag
  • utveckla företag och organisationer som redan är igång
  • få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län

Inkubatorn

Inkubatorn finns till för alla som har en ide som de vill utveckla. Vi har två program. De flesta går programmet Innovation Takeoff dit alla som vill testa sin idé är välkommen. Sedan finns programmet Premium som erbjuder tio platser till företag som kommit lite längre och som har en innovativ affärsidé. Inkubatorn samarbetar med ALMI och MiUN innovation.

Läs mer

Sociala Innovationer

Sociala Innovationer – SoLab var ett initiativ inom Peak Region Science Park i Östersund fram till 2015.
 Vi jobbade aktivt med att fånga upp idéer som kan lösa samhällsproblem och som gör världen till en bättre plats. Är du övertygad om att din sociala innovation kan förbättra människors liv – och dessutom bli en hållbar, vinstdrivande verksamhet – då är du definitivt en samhällsentreprenör.

Läs mer

Sport, Friluftsliv och Turism


Peak Innovation erbjuder kontakter, kunskap och drivkraft. Vi är din framtida partner för forskning och affärsutveckling inom branscherna sport, friluftsliv och turism. Peak Innovation är ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och idrottsrörelsen. Peak Innovation är ett VINNVÄXT initiativ utsedd av Vinnova.

Läs mer

Upplevelsedesign för naturturism

Under perioden oktober 2017 – mars 2018 genomför Peak Region pilotprojektet “Upplevelsedesign för naturturism”. Projektet handlar om att tillsammans med en grupp företag testa och utvärdera metoder för upplevelsedesign som används som innovations- och produktutvecklingsmetod i det norska klusternätverket Innovative Opplevelser, och som utvecklats tillsammans med forskare från universitetet i Nordland.

Läs mer

Peak Region ska vara en plats där ideér
kan mötas och samarbete uppstå.

Vi finns kort och gott till för dig
som tänker på nytt och stort.

Enda egentliga kravet är att din idé eller din innovation tillfredställer ett behov, hos privatpersoner eller samhället.

Idébärare

Peak Region Science Park lever för idéer  som kan utvecklas till banbrytande innovationer. Ibland är det svårt att veta hur bra du tänker. Hör gärna av dig till oss så kan vi ställa viktiga frågor. Om allt stämmer får du ta del av all vår kompetens och bli en del av vårt nätverk. Våga tänka stort. Det värsta som kan hända är att du får tänka om.

Företagare

Antingen ruvar du på en affärsidé som du är ensam om, eller så har du redan dragit igång och behöver hjälp och stöd för att växla upp och växa. Peak Region Science Park har nära samarbete med Mittuniversitetet och kan erbjuda forskning och utveckling inom vissa områden. Vi har även ett stort affärsnätverk och många kontaktvägar till finansiärer. Om du är i rekryteringstagen kan du börja med att fråga oss. Berätta vad du behöver. Peak Region Science Park finns till för dig och ditt företag.

Studenter

Peak Region Science Park finns på Campus, bland annat för att vi är intresserade av dig som student. Om du tänker dig en framtid som forskare eller har planer på att starta eget inom ditt område efter utbildningen, vill vi gärna höra dina idéer. Om tror att din innovation – oavsett om det handlar om en produkt eller en tjänst – går att sälja, kan vi hjälpa till. Vi har ett nära samarbete med MIUN Innovation och hos dem hittar ni informationen för er som studerar eller forskar vid Mittuniversitetet. Genom MIUN Innovation kommer ni lätt in i vår Science Park.

Vi har det mesta som du kan
tänkas behöva under ett tak.

Här hittar du alla Peak Regions tjänster och erbjudanden.

Finansiering

Du är knappast ensam om att sakna finansiering för att utveckla din innovation. Om våra experter bedömer den som tillräckligt intressant, kan vi hjälpa dig att hitta finansiering. Vi har ett stort kontaktnät av affärsänglar och riskkapitalister.

Marknadsföring

Det är inte meningen att du som entreprenör ska vara bäst på allt. Vi hjälper dig att hitta marknaden för din produkt och skapa uppmärksamhet kring den. Vi erbjuder marknadsanalyser och hjälper dig med val av marknadsstrategi.

Affärsrådgivning

Att kommersialisera sin idé är en process som tar tid. Det är inte säkert att den idé du har från början är själva affären. Vi erbjuder dig rådgivning som gör att du kan vrida och vända på innovationen så att den går att sälja. Ibland behövs en samarbetspartner med rätt tillsats för att tydliggöra affären.

Handledning

Ibland kör du fast. Orsakerna kan variera i det oändliga, men det är inte ovanligt att en ny entreprenör får tunnelseende eller älskar ihjäl sin innovation. För att komma vidare behöver du en neutral part att bolla med. Vi erbjuder professionell handledning via våra kompetenta medarbetare.

Juridisk rådgivning

När en produkt eller en tjänst ska ut på marknaden, är det många juridiska frågor som måste redas ut. Det kan handla om patentansökan, avtal med underleverantörer eller försäkringsfrågor. Juridiken är viktig att ha med sig för att undvika problem i ett senare skede. Vi kan vägleda dig igenom den juridiska snårskogen.

Säljmetodik

Många är rädda för att sälja. Ingen vill bli betraktad som försäljare. Men att kunna identifiera kundgrupp och behov för en tjänst eller produkt är avgörande för att få fart på ett företag. Vi erbjuder stöd i din utveckling från en duktig entreprenör till en effektiv professionell säljare av din innovation.

Mobil arbetsplats, hyr kontorslokal
eller håll ditt möte hos oss.

Spontant eller planerat spelar mindre roll. Därför har vi ett antal tjänster och koncept för dig som ny eller befintlig företagare.

Officespace

Hyr kontorslokal. Du som behöver jobba mer avskilt, men ändå vill ha tillgång till en inspirerande innovationsmiljö utanför kontorsdörren, kan hyra ett kontor. Vi har 16 lokaler av olika storlek och typ till uthyrning. Hör av dig och berätta hur just ditt behov ser ut.

Workspace

Mobil arbetsplats. Alla behöver någonstans att jobba. Med WorkSpace erbjuder vi dig en mobil arbetsplats med skrivbord, kontorsstol, papperskorg och skärmvägg. Utöver det har du tillgång till allt annat som hör till en riktig arbetsplats. Internet, skrivare, kök, dusch, toalett, eget passerkort som ger tillgång dygnet runt, samt – förstås – spännande kollegor!

Meeting place

Håll ditt möte hos oss. Du som vill ha din konferens eller ditt längre möte i en stimulerande miljö, kan boka in den hos oss. Vi står för värdskap och service i anslutning till möten, ordnar med eventpersonal och hjälper till med cateringtjänster.

Vill du kontakta oss?