AIM – additiv tillverkning för industri och medicin

– Det är otroligt stimulerande att få vara med att skapa ett hightech-företag i Östersund. Här finns unik kunskap och idéer som kommer att bli världsledande. Det säger GöranElovsson, vd för företaget AIM (Additiv Innovation andManufacturing), som efter 28 år i USA är tillbaka i Jämtland. 

Nu är det verklighet. Den framgångsrika forskningen vid Mittuniversitetet kring additiv tillverkning, eller 3D-utskrifter i vardagligt tal, har resulterat i en kommersiell verksamhet.

Lars-Erik Rännar är en av forskarna bakom företaget. Han har mer än 15 års erfarenhet inom området och vid Mittuniversitetet köptes den första maskinen för additiv tillverkning i plastmaterial in redan 2003 och en för metall 2007; så kunskapen finns.

– Vi har forskat på en metod för att utveckla individanpassade implantat och har bland annat tagit fram plattor för att hålla ihop benbrott, som passar helt perfekt till patienten. Våra samarbeten med sjukhuset i Östersund, Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska har lett till ett stort intresse för våra produkter. De ville börja köpa. Tanken på att starta företag har funnits i många år, men det krävs mycket kapital, förklarar Lars-Erik.

För ett år sedan kom Göran Elovsson i kontakt med forskarteamet. Eftersom han har en lång karriär inom den amerikanska industrin, och nu senast startade en ortopedisk industri i Mellanamerika, såg han direkt vilken potential som fanns för att göra verksamheten kommersialiserad.

– Jag flyttade hem och har under det senaste året arbetat som operativ vd. Vi har en fantastisk teknik och kommer att arbeta både på den medicinska marknaden med individanpassade implantat och mot industrin för att erbjuda en världsunik kompetens och erfarenhet inom additiv tillverkning.

– Vi har också anställt Marie Cronskär, som doktorerat inom detta, så totalt är vi fem personer i företaget, varav en strategisk partner i Tyskland som går in som delägare, berättar Göran.

Den 1 april inviger AIM de nyrenoverade lokalerna på Frösö Park, men redan innan dess hoppas man vara i gång med produktionen. För utrustningen finns, liksom innovationsidéerna.

Vinster med additiv tillverkning:

  • snabba designförändringar utan merkostnad
  • klarar former och material som traditionell tillverkning inte gör
  • lite spill, en miljömässigt hållbar process
Företag: AIM
Idébärare: Göran Elovsson
Related Projects
Vill du kontakta oss?