Gårdsnära
Gårdsnära
Affärsidé: Gårdsnära möjliggör relationer och handel mellan konsumenter och småskaliga livsmedelsproducenter, för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom en användarvänlig och innovativ mötesplats möjliggör Gårdsnära relationer som underlättar handel mellan konsumenter och småskaliga mat- och dryckesproducenter över hela Sverige. Gårdsnära bidrar även till kunskapsspridning som inspirerar till ökat ansvarstagande i konsumtion av livsmedel.
Företag: Gårdsnära
Idébärare: Lisa Jungell – databashantering, sälj och ekonomi samt Erik Östling – Utveckling och verksamhetsfrågor.
Vill du kontakta oss?