Rent a plagg
Rent a plagg
Affärsidé: Det ska vara lika enkelt och självklart att hyra kläder för skidåkning och friluftsliv som det idag är att hyra skidor. Vi vill bidra till en förändring av nuvarande slit-och-slängbeteende och minska onödig konsumtion. Vi vill också tillgängliggöra fjällvärlden för grupper som tidigare inte haft möjlighet att åka på en fjällsemester. 
Företag: Rent-a-Plag 
Idébärare: Emelie Lundkvist och Magnus Sellberg
Vill du kontakta oss?