Affärsidé:
Spilloteket är Jämtlands första skapande verkstad för barn och unga som enbart använder sig av överblivet material från länets industrier och företag. Vi på Spilloteket utmanar våra besökare att skapa något nytt av det som annars kasseras. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. I vår verkstad förädlas spillet och får nytt liv och ny funktion. Spilloteket är en kreativ plats där människor ges möjlighet att tänka modigt, bakvänt och gränsöverskridande. Vi vill skapa en grogrund för nya tankar om de utmaningar vårt samhälle står inför. Spilloteket är även en plats för lek, fantiserande och glädjefyllda möten.
Företag: Spilloteket
Idébärare: Camilla, Frida och Linda
Vill du kontakta oss?